Bina Yıkım Hizmetleri ve İstanbul Bina Yıkım Firmaları

Geri 21.02.2019

Bina Yıkım ve Bina Yıkımı, İstanbul'da Yer Alan Bina Yıkım Firmaları 

Bina Yıkımı

 

İstanbul Yıkım Firmaları ve Bina Yıkım Hizmetleri

 

Ülkemizde ve Dünya da inşaat yatırımları her dönem olduğu gibi artarak devam etmektedir. Gelişen teknoloji, çevre dostu malzeme ve uygulamalar, çok yüksek katlı lüks yapılar gibi bir çok etken bu süreci hızlandırmaktadır.

 

Kullanım ömrünü tamamlamış eski-metruk yapılarda  yerlerini, yeni ve modern binalara bırakmaktadır. Özellikle 2000’li yıllarda Ülkemizde değişen inşaat yönetmelikleri sayesinde yüksek katlı yapılarda kalite ve standarların iyileştirilmesi sağlanmıştır.

 

2012 yılında başlayan Kentsel Dönüşüm çalışmaları ile hasarlı eski binaların yıkılması sağlanarak daha konforlu, yeni ve modern yapılarla yaşam kaltesininde yükselmesi sağlanmıştır.

 

Bina Yıkımı Nasıl Yapılır?

 

Bina yıkım süreci, yapının mevcuttaki zemini, tasarımı ve inşaat yapısı hakkında gerekli bilgilere sahip olunduktan sonra Bina Yıkım Firması tarafından başlatılır.

 

İnsan sağlığına ve çevreye etki düzeyi olabilecek asbest, kuşun, civa vb. gibi zararlı kimyasal maddelerin varlığına karşı risk değerlendirmesi ve iş planı hazırlanır. Yıkım yapılacak alan ve bölgelerde bu noktada çalışmalar da başlar.

 

Bina Yıkım Firmaları,  yıkım sırasında geriye kalan yapıda oluşabilecek plansız göçmelerin önlenmesi için geçici güçlendirme çalışmaları yapar. Ayrıca, geri dönüşüm potansiyeli olan malzemeler türlerine göre ayrılır ve yeniden kullanıma girmesi sağlanır.

 

Bina Yıkımı Nasıl Hesaplanır?, Bina Yıkım Maliyeti

 

Bina yıkım maliyetleri aşağıda yer alan faktörlere göre Bina Yıkım Şirketi tarafından belirlenir.

 

Bina Yıkım İşleri Fiyatları

 

- Yıkım Projesinin Türü

- Yıkım ProjesininTekniği

- İşgücü Maliyetleri

- Kullanılacak Malzeme Fiyatları ve Kalitesi

- Atık Malzemelerin Geri Kazanıma Elverişliliği

- Binanın Bulunduğu Bölge ve Yer Şekilleri

- Yıkım Bölgedeki Yasal Düzenlemeler ve Zorunluluklar

- Bina Sahibinin Ekonomik Gücü ve Tercihleri

 

Ayrıca Bina Yıkım Şirketleri bina boyutlarına ve şekillerine göre binanın konumu ve çeşitli çevresel koşullara dayanıklılığı gibi pek çok özelliği açısından da bina yıkım fiyatları nı belirleyebilirler.

 

Bina Yıkım Teknikleri

 

Ülkemizde genelde kullanılan yıkım teknikleri sıralanmıştır.

 

- Yüksek Erişimli ve Makaslı Makineler İle Bina Yıkımı

- Mekanik Aletler Yardımıyla Ayırarak Bina Yıkımı

- Dinamit ve Patlayıcılar İle Kontrollü Bina Yıkımı

- Mini İş Makineleri İle Kat Kat, Parçalayarak Bina Yıkımı

Profesyonel El Aletleri (Mekanik Aletler) Yardımıyla Ezerek ve Kırarak Parçalama İle Yıkım.


 

Bu yıkım metodları profesyonel yıkım şirketleri tarafından, alanında uzman çalışanları tarafından kullanılmaktadır.

 

Bina Yıkımı İçin Yapılması Gerekenler

 

Yıkım işlemleri başlamadan önce yıkım ruhsatı hazırlanmalıdır. Yıkım ruhsatı içinde, yapı sahibinin yıkılacak yapının tahliye edildiğine, elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığına dair resmi evraklar bulunur.

 

Ayrıca , yıkım işlemleri için ilgili kurumlarca alınan izinler ile yine bu kurumlarca belirlenen yıkımın şekli ve muhtevası bilgileri yer alır. Yıkım planında ise hangi yıkım tekniğinin kullanılacağı, hangi güvenlik tedbirlerinin alınacağı ve kimlerin sorumlu olduğu, yıkım sonrası ortaya çıkacak inşaat atıklarının nasıl taşınacağı veya değerlendirileceği gibi konuların detaylarına dair belgeler yer almakta olup, bu belgeler yıkım ruhsatının ekine konur.

 

 

MAB Destroy İnşaat Yıkım Hizmetleri Profesyonel Bir Bina Yıkım Şirketidir. İstanbul'dan Tüm Türkiye' ye İnşaat, Yapı ve Bina Yıkım Hizmetleri Vermektedir.

 

Sizde profesyonel bina yıkım hizmetlerimizden yararlanabilir, alanında uzman çalışanlarımız ile projelerinizde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilirsiniz. İletişim 

 

 

 

 

 

Tags

bina yıkımbina yıkımıistanbul yıkım firmalarıbina yıkım firması ve şirketleri, yapı yıkım firmaları, yapı yıkımı, profesyonel bina yıkımı